dh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0021_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0100-02_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0156_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0194_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0206_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0226_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0232_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0267_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0273_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0297_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0301_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0327_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0346_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0356_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0384_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0400_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0464_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0491_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0518_LowResProofdh_2022_02_Ruyi_CA-Shoot_0523_LowResProof